Art Singel 100  
Amsterdam Contemporary Art Gallery / Galerie voor hedendaagse kunst

 

 

_____Home_____

 

Gallery Program

Current
Upcoming
Previous

 

Artists

Alberto Carrera
Liesbeth Rahder
André de Jong
Maayke Schuitema
Jan van Eden

Esther Levigne
Ger Meinema
Jorge Gay Molins
Jean Bilquin

Achnaton Nassar
Philippe Bouttens
Colette Curfs
Milous Heunks

Tomoko Kawachi
Patricia Lippert
Herve Martijn
Anton Martineau
Tejo Philips
Pol Mara
Mapi Rivera
Chiel Vluggen
Marianne Vollmer
Sadik Kwaish
Josef Karl   
Unni Askeland
Evelyn Jansen
Harry van der Woud
 

Directions

Kunstkoop

Info

Links

Sabayes

Fundacion vanES

 

 

Back to gallery Art Singel 100

Ger Meinema     Biografie en recencies

Ger Meinema werd in 1939 in Kubaard, Friesland geboren, volgde opleidingen aan de academie van Tilburg en de Rietveld academie te Amsterdam. Hij woont en werkt te Amsterdam.

Ger Meinema heeft bij het schilderen altijd voor een betekenisvolle inhoud gekozen en de vorm daaraan ondergeschikt gemaakt. Omdat zijns inziens de vorm teveel de inhoud ging overschaduwen verliet hij zo’n achttien jaar geleden zijn bijna fotografische wijze van schilderen. Na een langdurig verblijf in Griekenland, waar hij vooral sfeervolle innerlijk-beleefde landschappen maakte, kiest hij in zijn werk voor veelzijdige en soms camouflerende vormen van licht die zijn onderwerpen, letterlijk en figuurlijk, de noodzakelijke ruimte geven. Meer recentelijk blijken zijn bezoeken aan de Spaanse Pyreneeën invloed te hebben op zijn werk.

Gezien de vele dagelijkse ‘invallen’ zouden de recente werken gezien kunnen worden als ‘dagboekbladen’. Niet over persoonlijke belevenissen op een dag, maar over wisselende pogingen het onderwerp te verbeelden. Het onderwerp is meestal de menselijke figuur, zo anoniem mogelijk, in en tegen een zo anoniem mogelijke ruimte, waarbij de melancholie een bindende factor is.

 

NRC 16 oktober 1997:
GER MEINEMA Menselijke figuren schildert GerMeinema, maar telkens één tegelijk en die zit veelal, of we hem nu groot zien of als een kleine schim, gevangen in een melancholieke ruimte. Schemer heerst in de landschappen die de mensen omvamen, het late licht maakt het donker in hun kamers. Maar kil is het nooit, hooguit kan vaag verdriet worden vermoed, of stille verbazing. ccc

 

NRC 18 oktober 1987:
Schildersleven van Ger Meinema te verdelen in drie perioden Door BAS ROODNAT

me6801.tif (660456 bytes)[...] Een ontwikkeling die in drie vrij scherp afgebakende perioden uiteenvalteen nogal somber, virtuoos geschilderd surrealisme, daarna in fel licht vernevelde Griekse landschappen, bijna-monochromen in dun opgebrachte blauwgrijze tinten en tenslotte de terugkeer in dit thema naar contrasten, duidelijker contouren, de verfstreek en de werking van het (acryl-)materiaal. Volgens de schilderslexicon van Pieter A. Scheen is er daarvoor nog een beginfase geweest, waarin "figuren, sensueel, erotisch in ruimten, door middel van reliëfs" een rol speelden. Dat moet kort na de opleiding ( aan de Academie der Katholieke leergangen in Tilburg en aan de Amsterdamse Gerrit Rietveidacademie) van de nu 47-jarige Meinema zijn geweest.

Zijn oeuvre omvat dus drie duidelijk onderscheiden perioden. Het zou het werk van evenveel verschillende kunstenaars kunnen zijn. Zeker zijn surrealisme van een jaar of twaalf geleden heeft niets te maken met de landschappelijke overpeinzingen daarna, die abstraheringen van een in eenzaamheid ondergane overweldigende natuur zijn.

 

 

 

 

me7701.tif (1046222 bytes)De doeken [...] vertonen vooral een man en een vrouw met grijnzend verkrampte koppen, fotografisch fijngeschilderde maskers in bizarre interieurs. Gebroken glas, kledij, meubilair en andere attributen zijn met grote ambachtelijkheid weergegeven, de stofuitdrukking is perfect. De voorstellingen, waaraan aan Meinema verknochte modellen (een bevriende stuurman ter grote vaart en een kleurrijke oudere vrouw, ontmoet op het terras van het Amsterdamse café Hoppe) meewerkten, waren verwant aan die van de Ier Francis Bacon, ze symboliseerden het hopeloze isolement van op zichzelf teruggeworpen mensen, hunkerend naar maar niet in staat tot contact.

Op een zeker moment liep Meinema in deze thematiek en techniek vast, hij meende te ontdekken, dat hij zichzelf aan het herhalen was en raakte zelfs in een depressie, die slechts doorbroken kon worden door een nieuw begin in een totaal andere omgeving dan het Amsterdamse wereldje. Hij vestigde zich op het Griekse eilandje Santorini, een voor hem onbekend terrein van zee, rotsen, half in puin gevallen, want verlaten dorpjes. Het licht, zo legde hij in 1982 in een gefilmde NOS-documentaire uit, zorgde voor een nieuwe impuls. Meinema keerde diverse malen naar Griekenland terug en kwam tot zijn in het felle licht van Zuid-Europa opgeloste landschappen.

Geen fijngeschilderd realisme meer, maar daarentegen vervaagde indrukken. Alsof de zon te hevig was en slechts met dichtgeknepen ogen kon worden ondergaan, de schilderijen waren de beelden op de binnenkant van de oogleden, slechts vage contouren bleven zichtbaar in zo voorzichtig en dun opgebrachte verf dat de structuur van het linnen daaronder in de composities meespeelde.

Griekenland is nu een vast reisdoel geworden en de kunstenaar lijkt zich aan de gloed van het licht aldaar gewend te hebben, hij kijkt er onbevangener rond en getuigt daarvan in zijn nieuwe werk, dat nog steeds het landschap van bergen, rotspartijen, de zee en met dat alles vergroeide huisjes als thema heeft. Het brengt hem in vervoering hetgeen leidt tot een expressie nisme in bredere streken van forser opgebracht materiaal, snel en zeker neergezet, omtrekken van bergen, op rotsen stukslaand water, een dal, weer een berg, soms duidelijk herkenbaar, soms tot driftige bijna-abstracties in elkaar vervloeiend alsof de natuur hem op dat moment te hevig aangreep. Het is mooi werk, al is in het in zijn verwantschap met dat van de vroegere expressionisten minder karakteristiek dan de schilderijen uit Meinema's eerdere perioden. Gezien de artistieke onrust en de leeftijd van de kunstenaar echter is niet te verwachten dat hij het bij de in Barneveld getoonde drie perioden zal laten.

 

Back to Ger Meinema - recent paintings